Grundejerforeningen Birkevang, Sket og Sker, 2013

Hvad har der Sket, og Hvad skal der Ske...                 (Træk venligst i bjælken til højre nedad ==>)

Har du ikke set de tidligere foregående "Sket og Sker"?
Se fra fra 2005, -så klik her-       Se fra fra 2006, -så klik her-       Se fra fra 2007, -så klik her-
Se fra fra 2008, -så klik her-       Se fra fra 2009, -så klik her-       Se fra fra 2010, -så klik her-
Se fra fra 2011, -så klik her-       Se fra fra 2012, -så klik her-

Et par vigtige gentagelser fra 2012 er placeret nederst:

Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 19 marts på skolen ved Parkvej. Trods de vanskelige
punkter omkring afhentning af affald, belysning og forslag blev forsamlingen klaret af på ca. to timer.
Bagefter blev der budt på en bid mad og et lille glas.
Derfor en stor tak til de fragåede, Ib, Steen og Svend, og velkommen til de nye, Leif, Gudrun og Elin !
Se under 'Bestyrelse' hvor tre er fragået, og tre nye er tilgået bestyrelsen.

De nye skraldespande .../ og belysning
Bestyrelsen arbejder fortsat med en bedre løsning, men kommunen forhaler sagen alt hvad de kan.....
Så det skal vi også bakse med ... Vi ser frem til byrådsmødet 2. sept (!)
Bestyrelsen har fortsat kommunikation med kommunen omkring vejbelysning. Går også langsomt.

Fælde træer.
På bestyrelsens rundtur på Birkevangs område kunne vi godt se at flere af træerne på skråningen ned
mod Parkvej ragede pænt ud. I april hvor vejret var blevet bedre gik Steen i gang med motorsaven.

Her ses noget af fældningen. (En spærring og advarseltrekant var placeret længere op ad vejen)

Bente hjalp til med at borttransportere alle grenene. Hertil var lånt en stor trailer i sejlklubben.

Her ses traileren, og til højre ses også det indsamlede skrald. Vi måtte køre 2 gange.

Ønskes / haves.
På bestyrelsesmødet i april, blev der på opfordring af en beboer, besluttet at oprette et menu-punkt
på hjemmesiden med "Ønskes / Haves", hvor beboere i grundejerforeningen kunne annoncere.
Siden vil køre som et forsøg.
Kontakt Steen (141) for indlæg. (se tlf/mail under "Bestyrelse")

Røde striber malet ved trappe
Medio juli blev der malet rød afstribning for at undgå at biler holdt lige ved trappen ned til
husene ved 121 til 127


17. august 2013     afholdtes vor årlige fest.

Vil du se flere billeder ? -så klik her-

21.aug 2013, Reparere flise-belægning
Den dag fik Steen et anfald af energi, og gik med krum ryg i gang med at rette fliser udfor nr.209.

Her ses den første reparation efter optag af den store rod-gren til højre
Bagved ses de bulede fliser efter endnu en rod-gren som skal repareres

Vil du se flere billeder? -så klik her-

Aug 2013 Ønskes /haves (som findes i menuen til venstre)
En dag i august havde 215 et drivhus til salg. og VUPTI, -det købte 163. Og så er
det godt at man har gode naboer til flytningen.

Her ses flytningen, én til at løfte i hvert hjørne.

Sep 2013 Reparere løse brosten
At lægge brosten er som et puslespil i 3 dimensioner. Ikke nok med at brosten ikke er ens
i længde og bredde, de er heller ikke ens i højde ! Det meste af tiden gik at bruge hammer
og mejsel for at banke gammel cement op, for at give mere plads i højden.

Her ses puslespillet ved Stamvej 2.

Okt 2013 De nye skraldespande .../
Som man kan se på det sidste nyhedsbrev som er uddelt, så vil kommunen ændre praksis,
således at spandene fra den 24. oktober bliver hentet ved egen ejendom.
Igen gøres opmærksom på krav at : "ingen trappetrin", "fast køreunderlag (ikke perlegrus)",
endvidere at håndtag skal vende udad, og til sidst, god idé med husnummer på spanden...
Stor tak til Jørgen (251) som har været os en god hjælp i forbindelse med kommunikationen
til kommunen.
Sidste:
Vi anmodes om at NUMRE står på OVERSIDEN af skraldespandene, - så kan de nemlig
ses ved hjælp af pandelygterne her i den mørke vintertid.

21.nov 2013, Flise-belægning ved 237 (oppe i den nordøstlige del) repareret
Her får Steen stor hjælp af Bente til at rette den meget bulede flisebelægning ved 237.

Her ses nogle af rødderne som har trykket mange af fliserne op
Vil du se flere billeder? -så klik her-

Et par vigtige gentagelser fra 2012 følger her:
Om vandskade og alarmsystemer..
Den korte udgave: En af vore beboere har haft en vandskade. Hold øje med vandforbruget.
Men det som her er interessant, er selve vandmåleren, som er en NY MODEL !
Fleste vil nok kikke på tallene om de flytter sig mens man kikker.
Næææ, på vore nye vandmålere er der en LILLE PIL pil nede i et lille 'hul',
- og her skal der kikkes over en tid. ca. 15-20 minutter.
Og hvis den flytter sig....   Vel - så er det snarest at kontakte fagfolk for at finde fejlen !

Mange indbruds-alarmsystemer er baseret på et abonnement, som jo er en vedvarende udgift.
Vi kan på given anledning oplyse at der findes alarmsystemer UDEN abonnement.
Webmaster henviser.

Tilbage til 2012
Videre til 2014
Forside