Grundejerforeningen Birkevang, Luftfoto samt "Højde over havet" (Se nederst)

To billeder med Birkevang set fra oven.                                             Træk venligst i bjælken th. for at se det næste billede ==>
Copyright Steen Billenstein


Birkevang set fra vest-nordvest. Yderst til højre ligger Gilleleje Skole, Parkvej-afd.,


Det meste af Birkevang set fra vest.     Eng-området nederst i billedet tilhører også grundejerforeningen.
Skjult i den tætte bevoksning løber Søborg Kanal.Her følger Kort og Matrikelstyrelsen's udsnit af området med angivelse af højde over havet.
Som pilen angiver er højden over havet 8,6 meter
Så vi kan bo her i Birkevang mange år endnu inden havet stiger op til os...Forside