Grundejerforeningen Birkevang, Bestyrelse pr. 29. marts 2022

Bestyrelsesposter Navn Husnr. Telefon
Formand: Steen 141 2425 4036
Næstformand: Birgit 213
Kasserer: Kjeld 157
Sekretær Jette 143
Best.medlem: Jan 149
Suppleant (1 år): Jørn 215
Suppl.(for 2 år): Søren 263
Øvrige poster:
Revisor (1 år): Lennart 137
Rev.suppl.(2 år): Jørgen 201


Har De spørgsmål eller ønsker De at kontakte Grundejerforeningen ?
- da ring til vor formand.

Man kan også maile til formanden
- men forvent at det her kan gå nogle dage før man får svar,
Mailadresse: steen.billenstein@webspeed.dk

Forside